Mød Helle

Helle Terp Hyttel

Familie- og psykoterapeut MPF


Jeg er uddannet Exm. familie- og psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk institut i Aarhus (www.dfti.dk).  


Jeg arbejder med udgangspunkt i Dansk Psykoterapeutforenings etiske retingslinjer. Se mere på www.psykoterapeutforening.dk 


Jeg er bosat i Skørping med min mand og vores to piger.


Samtaler med mig har et relationelt fokus med udgangspunkt i den eksistentielle og oplevelsesorienteret terapi. 

Samtidig er mit fokus på at mærke og registrere hvad kroppen fortæller.

Det vi ikke vil eller kan finde svar på med vores hoved, hjælper vores krop os på vej til at forstå.


Udover at modtage klienter i min klinik i Skørping, samarbejder jeg med kommuner rundt om i landet, hvor jeg som ekstern konsulent arbejder med observation og familiebehandling samt med supervision til plejefamilier.


Siden 2002 har jeg i privat og offentlig regi arbejdet socialpædagogisk med børn, unge og familier, der oplever og mærker svigt og problematikker i og uden for familien.


Gennem min studietid og mit arbejdsliv, har jeg altid specielt interesseret mig for, hvad der skal til for, at vi udvikler en sund selvfølelse og sti gennem livet.

Derfor har jeg også været nødt til at forstå mine egne reaktioner og mønstre. Jeg har derfor arbejdet med min egen selvfølelse og opvækst for at forstå, hvad jeg bringer med mig ind i relationen til mine nære relationer og mine klienter.


Det er ret betydningsfuldt for mig, fordi den måde vi håndterer vores konflikter på, og den måde vi hjælper og viser omsorg på til vores børn, partner og andre nære relationer bunder i de oplevelser, vi har haft med betydningsfulde vokse, forældre søskende, jævnaldrene, venner og livspartnere. 


Jeg søger selv professionel terapeutisk hjælp, hvis der er noget, som jeg bliver nødt til at forstå bedre for at kunne tage ansvar for mig selv og mine relationer. 


Som familie går vi sommetider hos en familieterapeut for at få et familietjek.

Nogle gange oplever min mand og jeg, at vi bliver "lidt blinde på det ene øje", og så er det godt at få en professionel part til hjælpe os med at se vores mønstre, så vi kan tage ansvar for og arbejde med den blinde vinkel. Vores piger er gode til at være spejl for, hvor vores udfordringer i familien er. 


Du kan altid skrive eller ringe til mig, hvis du har brug for at vende din familiære eller private situation, og vi vil sammen finde ud af hvad næste skridt skal være.CV

Relevant uddannelse


 • Familie- og psykoterapeut v/Dansk Familieterapeutisk Institut
 • Uddannelse i Relationskompetence v/Dansk Familieterapeutisk Institut
 • Coachuddannelse i Teenagecoaching v/Hverdagens Helte
 • Det personlige lederskab (modul), Diplomuddannelse i Ledelse
 • Aalborg kommunes Før-lederuddannelse
 • Neuropædagogisk uddannelse UCN Nordjylland
 • Grunduddannelse Pædagog v/ Aalborg Socialpædagogiske seminarium (2002)


Relevant joberfaring


2016 – nu: (Selvstændig)

 • Familie-, par og individuel terapi.
 • Familie- og ungerådgiver
 • Observation og familiebehandling
 • Vejledning til plejefamilier
 • Rådgivende forløb private familier
 • Coaching af unge
 • Workshops og gruppeforløb for unge


2009 – 2016:

 • Børne og Ungdomskonsulent
  Afklarende og vejledende forløb med børn og unge
  Rådgivning/vejledning til forældre, SSP indsats
  Gruppeforløb (Skilsmissegrupper, Teen grupper, Børnegrupper, Gruppecoaching, Life Skils, Trivselsforløb i folkeskolen, Sexualisterne)


2002-2009:

 • Socialpædagogisk indsatser til børn og forældre


Relevante længerevarende fagkurser

 • Masterclass i Tilknytningsbaseret Forældreterapi v/Sofie Münster, NoPa
 • Masterclass i Mindfulness v/Frank Poulsen, Zenbusiness
 • Vagusnerven i praksis v/SanseMotoriskAkademi
 • Arousalregulering gennem bevægelse, berøring og samregulering
 • Positiv psykologi som et pædagogisk redskab – Narretive udviklingsveje.
 • Selvskade.
 • Vold og seksuelle overgreb hos børn 
 • Når mor og far drikker
 • Barnets sansemotoriske udvikling
 • Tegn til tale - en kommunikationsform, der anvendes som støttetil/suplement til det talte sprog.
 • Mindfulness for børn og unge 
 • Børneyoga v/DGI Nordjylland

Jeg har fokus på, at der er ikke kun er et enkelt svar og en enkelt model, når det handler om mennesker - vi har alle oplevelser og følelser, der er vigtige at få fortalt og lyttet til.

For at kunne forstå os selv og hinanden, inddrager jeg gerne relevant familie og netværk i samtalerne.


Jeg har en udbredt viden inden for familie-, par- og gruppedynamikker.


Samtidig har jeg har en bred udviklingspsykologisk viden med baggrund i mere end 20 års erfaring i arbejdet med familier, børn og unge, der oplever og mærker problematikker og svigt i og uden for familien.