Kommunale opgaver

Kommunale opgaver


Jeg har mulighed for at tage et begrænset antal sager ind. 

Sidder I med en sag, er I velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefonisk for en overordnet drøftelse om sagens omfang.


 • Familieterapi/rådgivning
 • Observation og familienbehandling
 • Supervision/rådgivning til plejeforældre


Personfaglig tilgang


I familierådgivning og familiebehandling har jeg en systemisk og narrativ tilgang til de personer og familier, jeg arbejder med.

Jeg arbejder på at bringe den enkelte og familien i proces. Ved at hjælpe forældrene til at se, mærke og tænke en udfordring fra forskellige vinkler og skabe forandring i måden, de møder og er sammen med deres barn på. Eller måden de er par og forældre på.


Gennem observation og samtaler, arbejder jeg med de relationer og ressourcer i familien, der kan fremme familiens og barnets udvikling og trivsel. Barnets tarv er i fokus for hvilke tiltag og valg, der skal træffes.


Kvaliteten af relationer er vigtige, derfor arbejder jeg ud fra en anerkendende tilgang, så børnene og de unge føler sig set, hørt og forstået af deres forældre.


Med denne tilgang er det også naturligt for mig at vise min indlevelse og interesse i dem jeg arbejder med, så de føler sig set, hørt og forstået af mig.


Jeg prioritere meget højt, at modtage supervision på mine sager.


CV


Relevant uddannelse


 • Familie- og psykoterapeut DFTI
 • Uddannelse i Relationskompetence DFTI
 • Coachuddannelse i Teenagecoaching v/Hverdagens Helte
 • Aalborg kommunes Før-lederuddannelse
 • Neuropædagogisk uddannelse UCN Nordjylland
 • Grunduddannelse Pædagog ved Aalborg Socialpædagogiske seminarium (2002)


Relevant joberfaring


2016 – nu: (Selvstændig)

 • Familie-, par og individuel terapi.
 • Familie- og ungerådgiver
 • Observation og familiebehandling
 • Vejledning til plejefamilier
 • Rådgivende forløb private familier
 • Coaching af unge
 • Workshops og gruppeforløb for unge


2009 – 2016:

 • Børne og Ungdomskonsulent
  Afklarende og vejledende forløb med børn og unge
  Rådgivning/vejledning til forældre
  Gruppeforløb (Skilsmissegrupper, Teen grupper, Børnegrupper, Gruppecoaching, Life Skils, Trivselsforløb i folkeskolen, Sexualisterne)


2002-2009:

 • Socialpædagogisk indsats til børn og deres familier


Relevante længerevarende fagkurser


 • Vagusnerven i praksis
 • Arousalregulering gennem bevægelse, berøring og samregulering
 • Positiv psykologi som et pædagogisk redskab – Narretive udviklingsveje.
 • Selvskade.
 • Vold og seksuelle overgreb hos børn 
 • Når mor og far drikker
 • Barnets sansemotoriske udvikling
 • Tegn til tale - en kommunikationsform, der anvendes som støttetil/suplement til det talte sprog.
 • Mindfulness for børn og unge
 • Børneyoga