Individuel terapi

Individuel terapi for voksne

Står du et sted i dit liv lige nu, hvor du har brug for professionel hjælp til at komme videre?


Gennem et terapeutisk forløb kan du få bearbejdet kriser og oplevelser som du mærker fastholder dig i et bestemt mønster, et mønster du ønsker at komme ud af eller blive klogere på.


Udfordringerne kan være mange og mærkes og opleves meget forskelligt!


 • Har du en opvækst/fortid med svære betingelser og oplevelser, som giver dig udfordringer i livet lige nu?
 • Mærker du modløshed, udbrænsthed eller ensomhed.
 • Har du eller din partner et misbrug.
 • Har du problematiske familierelationer
 • Lavt selvværd, der gør dig usikker på dig selv og andre
 • Er du sygemeldt eller har en sygdom der begrænser dig.
 • Er du i et ægteskab eller kommet ud af et ægteskab og svært ved at komme videre i dit eget liv.  
 • Har du svært ved forældrerollenØnsker du at:


 • Finde tilbage til roen i dag selv og tilliden til at det du gør et godt nok?
 • Blive klogere på dig selv og stå ved den du er og det du mener og føler?
 • Lære at leve med det du har med dig i din bagage og opnå en forståelse og accept som gør dig mere fri?
 • Mærke større indre ro og tillid til dig selv?
 • Få hjælp til at ændre på nogle mønstre som du ønsker var anderledes?


Et terapeutisk forløb kan være af kortere eller længere varighed.

Vi tager udgangspunkt i det du kommer med og arbejder os hen mod en fortåelse og accept af din opvækst og oplevelser gennem livet til der hvor du er i dag.


1 session vil typpisk være af 60 minutters varighed.

Ønskes sessionen forlænget aftaler vi det undervejs.Individuel terapi for unge

Mærker du, at det er svært at finde dig selv som ungt menneske, oplever du forvirring, ensomhed. Sammenligner du dig med andre og har svært ved at tro på at du er god nok som du er.


At være sig selv bekendt frem for at lade som om, trække sig eller tage en maske på er en udfordring både unge og voksne kender.

Vi fleste kender følelsen og frygten, for at blive latterliggjort, få skæld ud, blive vendt ryggen, snakket om. Det forhindre os i at være os selv og turde vise og være den vi er med styrker og sårbare sider.
 
Hos mig går vi på opdagelse på hvem du er bag facaden og overlevelsesstrategierne.
Hos mig får du mulighed for at blive klogere på dig selv og få nye erfaringer med at blive mødt der hvor din sårbarhed er størst.
 
Tanker kan stjæle meget af ens energi og begrænse ens oplevelse af sig selv og andre omkring sig.
Begrænsende og negative tanker kan skabe tvivl, manglende tro og manglende motivation.
Tanker kan OGSÅ skabe positiv forandring, åbne for nye muligheder, give fornyet tro, motivation og livsglæde - det går vi på opdagelse i.
 
Et forløb hos mig kan hjælpe dig, med at se dig selv og din omverden på en anden måde.
Se og opleve hvilke ressourcer og styrker du indeholder og hvilke muligheder du kan være med til at skabe i dit liv.
 
Emner jeg har haft samtaler og vejledt mange unge mennesker i og som mange unge kan nikke genkendende til er, - måske også du kan...:

 

 • At du tvivler på dig selv
 • Er modløs og trist
 • Føler dig ensom, eller har svært ved venskaber
 • Tvivler på, om du er god nok og tænker meget over hvad andre tænker og synes om dig
 • Stiller høje krav til dig selv
 • Mærker uro i kroppen - har tankemyller og svært ved at falde i søvn om aftenen
 • Har brug for at finde motivationen til at gå i skole
 • Har brug for klarhed til at vælge skole/uddannelse
 • Har svært ved at håndtere konflikter eller støder ind i mange konflikter med folk omkring dig
 • Det kan også være helt andre ting du gerne vil have hjælp til.
 • Mærker angst eller ængstelighed.


Samtalen kan hjælpe dig med, at skabe klarhed over en problemstilling og hjælpe dig med, at skabe forandring omkring det du oplever problematisk.

Forløbet foregår i dit tempo, hvor vi arbejder hen mod, at du finder den løsning og de mål der er bedst for dig.
 
Samtalerne kan foregå som walk and talk, eller i mine lokaler i Skørping.
 
Kontakt mig hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på om et forløb hos mig er noget for dig.