Skilte og sammenbragte familier

Skilte familier

Familieterapi er også for jer, der står i en skilsmisse og skal have forældreskabet til at fungere efterfølgende.

 

Uenigheder og mønstre fra ægteskabet, lever ofte fortsat.

Samarbejde om opdragelsen, koordineringen af en hverdag med fritidsaktiviteter, samvær og lektier, samtidig med at børne mærker jeres kærlighed og nærvær kan stadig være udfordrende også nu hvor I ikke bor under samme tag.


I kan give jer selv muligheden for, at vende fokus mod det der NU er vigtigste, nemlig at skulle samarbejde omkring børnene og give dem kærlighed og opmærksomhed.


Skilsmisser er ofte svære og skaber altid svære følelser af tab og sorg og I skal hver især til at skabe et helt nye liv.

Jeg hjælper jer nænsomt igennem denne proces, så I sikrer jer, at i får løst det der ligger mellem jer og at I får taget hånd om jer selv, hver især.

Og sammen  sikre jer, at jeres børn har det bedst muligt i denne meget svære periode. Dette er vigtigt for både små børn, unge børn og voksne børn.Sammenbragte familier

Det kan skabe udfordringer at få dine, mine og måske endda vores børn samlet i én familie. 


En sammenbragt familie er på mange måder forskellig fra det, man almindeligvis forstår ved en traditionel kernefamilie med far, mor og børn.


Der er typisk forskel på de følelser, I har for jeres egne børn og for hinandens børn, ligesom der som oftest er forskel på de følelser, børnene har for deres egne forældre og andre voksne.

Alle i familien elsker ikke nødvendigvis hinanden


En hverdag i en sammenbragt familie, bærer ofte præg af stor omskiftelighed.

Børnene i familie har måske forskellige samværsordninger.

Der typisk en anden forælder eller flere, der skal samarbejdes og koordineres med omkring børnene


Jeres sammenbragte familie er i langt de fleste tilfælde bygger på et tab og brud af kernefamilien.

En skilsmisse opleves ofte markant anderledes for et barn, end for de voksne, da det for barnet betyder, at det ikke længere kan leve sammen med begge sine forældre – de to vigtigste mennesker i barnets liv. For mange børn er det et stort tab


Jalousi, vrede, had, mindreværd, savn, frygt, ensomhed og ked af det er velkendte følelser hos børn hvis forældre er skilt og nu hvor de skal til at indgå i en ny familie hvor de skal ”føle sig hjemme”.


Disse særlige vilkår, som er kendetegnende for en sammenbragt familie, gør, at der kan være nogle forhold, følelser og oplevelser som er vigtige, for alle familiemedlemmer at få vendt sammen, for at jeres familie kommer til at fungere så godt som muligt.


Gennem et familieterapeutisk forløb, hjælper jeg jer, med at få talt om udfordringerne og  få fortalt om det der føles svært.

En session med jer forældre eller en session hvor alle familiemedlemmer er med, er af ca. 90 minutters varighed.

Børnegruppe for børn med skilte forældre for børn i alderen 8 - 10 år

Børn kan opleve forskellige udfordringer når deres forældre går fra hinanden.

Nogle børn fortæller mig, at de kan føle sig alene med deres tanker, oplevelser og følelser i forhold til skilsmissen og livet i den nye familie.

De ved måske godt at deres følelser og oplevelser er okay, men det kan være svært for dem, at tale med familien, vennerne eller læreren om hvordan de har det.


I gruppeforløbet mødes jævnaldrene børn i samme situation.


Gennem forløbet skaber jeg plads og rum, hvor børnene kan snakke om de ting , de går og tænker på, samt de kan lytte til hinandens børns tanker og følelser.


Jeg støtter og hjælper børnen til at få snakket med deres forældre hvis der er oplevelser eller ønsker de gerne vil fortælle dem om.